Ogłoszenia 1 VIII 2021

(Odpust parafialny - Uroczystość Przemienienia Pańskiego)

1.      W imieniu własnym oraz gospodarzy odpustu, czyli wszystkich parafian, serdecznie dziękuję za obecność i wspólną modlitwę wszystkim przybyłym do naszej świątyni. Dziękuję gościom sympatyzującym z naszą parafią, byłym parafianom z kraju i z zagranicy, wreszcie bardzo dziękuję Księdzu Andrzejowi Wiśniewskiemu, proboszczowi Parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie za przewodniczenie naszym uroczystościom i skierowanie do nas słowa Bożego.

3.      Dziękuję za pomoc w przygotowaniu zarówno odpustu jak i poczęstunku (porządkowanie terenu wokół kościoła i plebanii, podstawienie kontenera na śmieci, za ofiarowanie kwiatów i ich ułożenie, paniom za pomoc w kuchni, wielu parafianom za ofiary na stół odpustowy, ciasto, Wysokiej Radzie Parafialnej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Sętala i wszystkim, którzy służyli swoją pomocą przy organizowaniu odpustu i poczęstunku. W intencji wszystkich organizatorów, ofiarodawców i uczestników odpustu oraz biesiady odprawię Mszę święta w najbliższy czwartek o godzinie 17.00.

4.      Dziękuję scholi parafialnej, służbie liturgicznej, panom za niesienie chorągwi, baldachimu, lampionów i tak dalej.

5.      Odpust parafialny to nieustanna okazja, aby podziękować nie tylko za przygotowanie dzisiejszych uroczystości, ale za pomoc i życzliwość w ciągu całego roku. Bardzo serdecznie dziękuję wielu parafianom, i nie tylko parafianom, za pomoc, wsparcie i zaangażowanie na rzecz parafii.

6.      Za dwa tygodnie (15 VIII) w kaplicy filialnej w Kabikiejmach przypada odpust ku czci świętego Rocha. Msza święta z procesją eucharystyczną o godzinie 13.00.

W najbliższym tygodniu przypada I piątek miesiąca. do południa odwiedzę chorych w ich domach, a po południu od godziny 16.30 okazja do spowiedzi, o godzinie 17.00 Msza święta i nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.

Ogłoszenia 25 VII 2021

(17 Niedziela Zwykła)

1.      Serdecznie dziękuję mieszkańcom Nowych Włók, którzy zaangażowali się w przebieg uroczystości odpustowych. Dziękuję zarówno za sprzątanie kaplicy i terenu dookoła kaplicy, jak i poczęstunek w świetlicy wiejskiej. Dziękuję za obecność i życzliwość.

2.      Dziś po Mszach świętych pobłogosławię pojazdy mechaniczne. Każdy pojazd otrzyma pamiątkowy obrazek z wizerunkiem świętego Krzysztofa i tekstem modlitwy. Jeśli ktoś ma ochotę, można złożyć przy tej okazji ofiarę celem wsparcia misjonarzy w ramach akcji MIVA Polska, która kupuje misjonarzom środki transportu.

3.      Również dziś, odpowiadając na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zbierać będziemy ofiary do puszki na wsparcie osób poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz i powodzi, które przetoczyły się ostatnio w naszym kraju. Ofiary te przekażemy na konto Caritas Polska.

4.      W najbliższy piątek o godzinie 9.00 nastąpi odbiór zużytego elektrosprzętu, z którego dochód przeznaczony będzie na cele misyjne. Jeśli ktoś chce pozbyć się tego typu rzeczy, to bardzo proszę  dostarczyć je popołudniu w czwartek pod letniak przy plebanii.

5.      W przyszłą niedzielę w naszej parafii przypada odpust z racji Przemienienia Pańskiego. Uroczystościom przewodniczyć będzie ksiądz Andrzej Wiśniewski, proboszcz parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie. Msze święte w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 10.00 i uroczysta odpustowa o godzinie 12.00. Po Mszy świętej odpustowej odbędzie się procesja eucharystyczna. Bardzo proszę o zaangażowanie się w przebieg procesji, zwłaszcza panów proszę o niesienie krzyża, chorągwi, lamp procesyjnych i baldachimu.

6.      Po uroczystościach odpustowych Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala zaprasza parafian i gości na poczęstunek pod wiatę przy plebanii: dzieci na ulubione gofry, dorosłych na inne atrakcje.

7.      W związku z odpustem bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu zarówno kościoła, jak i terenu wokół kościoła oraz plebanii (myślę głównie o koszeniu trawy).  Proponuję, aby te prace rozpocząć w piątek (30 lipca) od godziny 18.00. Żeby trochę usprawnić te prace, to prosiłbym o zabranie ze sobą sprzętu do sprzątania. Za pomoc i zaangażowanie będę bardzo wdzięczny.

8.      Również zwracam się z prośbą, jeśli to możliwe, o dostarczenie w piątek kwiatów z przydomowych ogródków, którymi przystroimy kościół na odpust.

9.      Z racji przypadającego odpustu tradycyjnie zapraszam księży i ojców proboszczów z dekanatu, więc jeśli ktoś ma możliwość oraz ochotę to można złożyć ofiarę na tak zwany stół odpustowy, czyli na pokrycie kosztów cateringu. Za zrozumienie i wyrozumiałość bardzo dziękuję.

10. Na cmentarzu parafialnym rozpoczęły się prace związane z budową nowego kompostownika na naturalne odpady wraz ze zniczodzielnią.

Ogłoszenia 18 VII 2021

(16 Niedziela Zwykła)

1.      Za tydzień, z racji przypadającego wspomnienie św. Krzysztofa i XXII Tygodnia Świętego Krzysztofa, będzie miało miejsce poświęcenie pojazdów mechanicznych. Przy okazji poświęcenia będziemy mogli złożyć ofiarę na wsparcie akcji MIVA Polska, która kupuje misjonarzom środki transportu od samochodów, busów, ambulansów i traktorów po rowery, łodzie i wózki inwalidzkie.

2.      30 lipca (piątek) odbędzie się w naszej parafii zbiórka zużytego elektrosprzętu prowadzona przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz firma Green Office Ecologic. Odzysk surowców pochodzących z demontażu zebranego sprzętu służy gromadzeniu środków finansowych celem wsparcia projektów misyjnych Kościoła. Stąd zwracam się z prośbą, że jeśli ktoś chciałby pozbyć się tego typu rzeczy, to można go dostarczyć pod letniak w przeddzień, tj. 29 lipca (czwartek).

3.      Już za dwa tygodnie (1 sierpnia) przypadnie odpust w kościele parafialnym w Sętalu z racji uroczystości Przemienienia Pańskiego. W piątek przed odpustem będę prosił parafian o posprzątanie kościoła i skoszenie trawy dookoła kościoła.

4.      W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będziemy zbierali ofiary do puszki na rzecz poszkodowanych w naszym kraju przez gwałtowne burze i powodzie.

Ogłoszenia 11 VII 2021

(15 Niedziela Zwykła)

1.      W przyszłą niedzielę w kaplicy filialnej w Nowych Włókach przypada doroczny odpust ku czci Matki Boskiej Szkaplerznej, patronki kaplicy. W tym dniu Msze święte w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 10.00 i w Nowych Włókach Msza święta odpustowa z procesją eucharystyczną o godzinie 12.00. Tradycyjnie o godzinie 11.00 wyruszy z Sętala łosiera do Nowych Włók.

2.      Za dwa tygodnie, z racji przypadającego wspomnienie św. Krzysztofa i XXII Tygodnia Św. Krzysztofa, będzie miało miejsce błogosławieństwo pojazdów mechanicznych po każdej Mszy świętej. Przy okazji będziemy zbierali ofiary na wsparcie akcji MIVA Polska, która kupuje misjonarzom środki transportu od samochodów, busów, ambulansów i traktorów po rowery, łodzie i wózki inwalidzkie.

3.      Pod koniec lipca w naszej parafii odbędzie się zbiórka zużytego elektrosprzętu. W ten sposób wspieramy również wspieramy działalność misyjną. Szczegóły akcji podam w późniejszym terminie.

Ogłoszenia 4 VII 2021

(14 Niedziela Zwykła)

1.      Za dwa tygodnie w kaplicy filialnej w Nowych Włókach przypada odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w Kabikiejmach, a tylko w Sętalu o godzinie 10.00 i w Nowych Włókach o godzinie 12.00. Tradycyjnie o godzinie 11.00 z Sętala wyruszy łosiera do Nowych Włók na Mszę odpustową.

Ogłoszenia 27 VI 2021

(13 Niedziela Zwykła)

1.      W zeszłą niedziele zebraliśmy do puszki kwotę xxx zł na archidiecezjalny fundusz zapomogowy. Bóg zapłać.

2.      Dziękuję za uprzątnięcie złamanego konaru na cmentarzu parafialnym oraz ułożenie kwiatów w kościele i sprzątnięcie prezbiterium kościoła.

3.      W najbliższym tygodniu przypada  piątek miesiąca.

Ogłoszenia 20 VI 2021

(12 Niedziela Zwykła)

1.      Bardzo dziękuję za udział w zeszłoniedzielnej prelekcji na temat gospodarki odpadami i zasad zbiórki odpadów.

2.      Dziś po Mszach świętych zbieramy ofiary do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy.

Ogłoszenia 13 VI 2021

(11 Niedziela Zwykła)

1.      Bezpośrednio po Mszy świętej w Sętalu i w Nowych Włókach zapraszam do wysłuchania prelekcji pana doktora inżyniera Sławomira Kasińskiego z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM w Olsztynie zatytułowanej: „Obecne trendy w gospodarce odpadami oraz zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego”. Spotkanie to odbywa się w związku z udziałem naszej parafii w projekcie ekologicznym dotyczącym propagowania zachowań ekologicznych oraz treści encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Już teraz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w prelekcji.

2.      Przy okazji dziękuję państwu Danucie i Lechowi Kryszałowiczom za logistyczną organizacje przedsięwzięcia oraz panu Leszkowi Kuryłowiczowi za dokumentację fotograficzną powyższego przedsięwzięcia.

3.      W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będziemy zbierali ofiary do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy.

Ogłoszenia 6 VI 2021

(10 Niedziela Zwykła)

1.      Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przebieg uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dziękuję za przygotowanie ołtarzy polowych i zaopatrzenie ich w kwiaty, dywany, stoły, sprzątanie kościoła, przygotowanie płatków kwiatów do procesji, udostępnienie kapliczek, zaangażowanie w przebieg liturgii: służbie liturgicznej, scholi, dzieciom i panom, którzy nieśli rozmaite paramenty liturgiczne podczas procesji. Dziękuję za koordynację zadań członkom Rady Parafialnej.

2.      Dziękuję panu Leszkowi Kuryłowiczowi za dokumentację fotograficzną naszej uroczystości.

3.      Dziękuję parafianom z Kabikiejm za skoszenie trawy na cmentarzu parafialnym.

4.      W najbliższy piątek, ze względu na przypadającą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5.     W przyszłą niedzielę bezpośrednio po Mszy świętej w Sętalu i następnie w Nowych Włókach odbędzie się spotkanie z pracownikiem UWM w Olsztynie, który wygłosi prelekcję zatytułowaną: „Obecne trendy w gospodarce odpadami oraz zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego”. Spotkanie to odbywa się w związku z udziałem naszej parafii w projekcie ekologicznym dotyczącym propagowania zachowań ekologicznych i treści encykliki „Laudato si”. Bardzo zachęcam do udziału, bo nie ukrywam, że zależy nam też na frekwencji.

Ogłoszenia 30 V 2021

(Uroczystość Najświętszej Trójcy, Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej)

1.      W najbliższą środę (2 czerwca) dzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do południa odwiedzę chorych z Komunią świętą.

2.      W najbliższy czwartek będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tradycyjnie po Mszy świętej o godzinie 10.00 wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Bardzo proszę o przygotowanie kościoła i ołtarzy według następującego porządku: kościół: Nowe Włóki i Plutki, 1 ołtarz: Dąbrówka Wielka, 2 ołtarz: Rozgity, 3 ołtarz: Sętal, 4 ołtarz: Kabikiejmy i Kabikiejmy Dolne. Serdecznie proszę o zaangażowanie się w przebieg procesji, zwłaszcza panów do niesienia krzyża, chorągwi, baldachimu oraz dzieci pierwszokomunijne jako „biel procesyjna”.

3.      Przypominam, że Msza święta w Nowych Włókach została przeniesiona z przyszłej niedzieli na sobotę (5 czerwca) na godzinę 17.00. Będzie to Msza święta z formularza niedzielnego.

4.      Za dwa tygodnie odbędą się w naszej parafii konferencje na temat segregacji odpadów, które poprowadzi pracownik naukowy UWM w Olsztynie. Odbędą się w następującym porządku: bezpośrednio po Mszy świętej w Sętalu i po Mszy świętej w Nowych Włókach. Zachęcam, aby zarezerwować sobie trochę czasu i wziąć udział w konferencji, bo mogą się okazać nadspodziewanie ciekawe.

5.      Gratuluję ośmiorgu dzieciom (Wiktorowi, Milenie, Wojciechowi, Lenie, Lilianie, Leonowi, Maciejowi i Michałowi) przyjęcia do swych serc Pana Jezusa pod postacią Chleba.

6.      Dziękuję rodzicom dzieci pierwszokomunijnym za pomoc w przygotowaniu tego świątecznego dnia, zaangażowanie, za poświęcenie czasu i cierpliwość podczas przygotowania swych pociech do tego ważnego wydarzenia: zarówno w domu, w szkole, jak i podczas prób w kościele. Szczególnie dziękuję rodzicom, którzy wiedzieli, że prawdziwego, pełnego przygotowania do przyjęcia Chrystusa pod postacią eucharystycznego Chleba nie ma bez coniedzielnej Mszy świętej, bez modlitwy, bez uczenia odpowiedzialności i świadczeniu o dobru. Katechizm można „wkuć”, na próby można przyjeżdżać, ale to tylko pewien element tego, o co chodzi w rozwoju życia chrześcijańskiego.

7.      Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za dar dla parafii, dziękuję im za posprzątanie kościoła, koszenie trawy wokół kościoła i plebanii, udekorowanie świątyni.

Ogłoszenia 23 V 2021

(Uroczystość Zesłania Ducha Świętego)

1.      Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy Okres Wielkanocny w liturgii Kościoła i od jutra rozpoczynamy okres zwykły w ciągu roku.

2.      Serdecznie dziękuję p. Stefanowi Gollanowi, który jak co roku dostarczył do naszego kościoła brzózki, podkreślające charakter dzisiejszej uroczystości.

3.      W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się uroczystość przyjęcia pierwszej Komunii świętej przez ośmioro dzieci. Msze święte w tym dniu tylko w Sętalu o godzinie 8.30 i 10.00.

4.      W najbliższy czwartek próba dla dzieci komunijnych o godzinie 18.00.

5.      W piątek od godziny 18.00 będzie miało miejsce sprzątanie kościoła przed uroczystością, a w sobotę o godzinie 10.00 odbędzie się spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.

6.      Za półtora tygodnia przeżywać będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 8.30 i 10.00. Po Mszy świętej o godzinie 10.00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy. W związku z tym bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy i kościoła w następującym porządku: Dąbrówka Wielka: ołtarz 1, Rozgity: ołtarz 2, Sętal: ołtarz 3, Kabikiejmy i Kabikiejmy Dolne: ołtarz 4, Nowe Włóki i Plutki: kościół.

7.      Przypominam młodszym i starszym dzieciom, że w najbliższą środę przypada Dzień Matki.

8.      W niedzielę za dwa tygodnie (6 czerwca) Msza święta niedzielna w Nowych Włókach zostanie odprawiona w poprzedzającą sobotę (5 czerwca) o godzinie 17.00.

Co to jest ekologia? Jak wytłumaczyć? Definicja dla dzieci - EKO misz-masz

Ogłoszenia 16 V 2021

(Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego)

1.      W czwartek (20 maja) o godzinie 18.00 w kościele odbędzie się próba dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej.

2.      Za dwa tygodnie (w niedzielę - 30 maja) w naszej parafii będzie miała miejsce uroczystość pierwszej Komunii świętej. Msze święte w tym dniu tylko w Sętalu o godzinie 8.30 i komunijna o godzinie 10.00.

3.      W zeszłym tygodniu (od czwartku do soboty) miały miejsce prace związane z zabezpieczeniem rynny spustowej na wieży kościelnej, poszycia miedzianego wieży, naprawą instalacji odgromowej, wymianą i poprawieniem dachówek na wieży i nawie kościoła, oczyszczeniem rynien na wieży oraz założeniem taśm opieżeniowych. Koszty tych prac wyniósł xxxx zł, ale musieliśmy to zrobić, ponieważ ewentualne straty jakie mogłyby nastąpić, nie mówiąc już o bezpieczeństwie, przerosłyby znacznie koszt przeprowadzonych napraw.

4.      Zwracam się z prośbą do parafian z Kabikiejm o skoszenie w maju trawy na cmentarzu parafialnym. Za zaangażowanie już teraz serdecznie dziękuję.

Ogłoszenia 9 V 2021

(6 Niedziela Wielkanocna)

1.      W czwartek (13 maja) o godzinie 18.00 w kościele odbędzie się próba dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej.

2.      Bardzo dziękuję p. Janowi Ostrowskiemu za wykonanie dwóch kredencji do prezbiterium w naszym kościele.

3.      Przypominam o mojej prośbie dotyczącej sprzątania naszego kościoła.

Ogłoszenia 2 V 2021

(5 Niedziela Wielkanocna)

1.      Jutro obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski i jednocześnie rocznicę uchwalenia konstytucji trzeciomajowej. Msze święte w naszej parafii zostaną odprawione w porządku niedzielnym.

2.      Od wtorku rozpoczniemy nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odbywać się będą w dni powszednie w Sętalu bezpośrednio po Mszy świętej o godzinie 17.00.

3.      W czwartek (6 maja) o godzinie 18.00 w kościele odbędzie się próba dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej.

4.      W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do południa odwiedzę chorych, od godziny 16.30 okazja do skorzystania ze spowiedzi i o godzinie 17.00 Msza święta oraz nabożeństwo majowe.

5.      Przypominam o mojej prośbie dotyczącej sprzątania naszego kościoła.

Ogłoszenia 25 IV 2021

(4 Niedziela Wielkanocna)

1.      W czwartek (29 kwietnia) o godzinie 18.00 w kościele odbędzie się kolejna próba dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej komunii świętej.

2.      Przypominam o mojej prośbie dotyczącej sprzątania naszego kościoła.

Ogłoszenia 18 IV 2021

(3 Niedziela Wielkanocna)

1.      W najbliższy czwartek o godzinie 18.00 w kościele odbędzie się próba dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej komunii świętej.

2.      Dziękuję panu radnemu Beniaminowi Schmidt za pomoc w demontażu dekoracji świątecznej.

3.      W zeszły czwartek odbyło się spotkanie zespołu projektowego Parafialnego Zespołu Caritas, na którym ustaliliśmy harmonogram prac i zespoły osób odpowiedzialne za poszczególne działania w ramach naszego projektu „Zielonym do ziemi” promującego postawy ekologiczne oraz encyklikę papieża Franciszka „Laudato si”.

4.     Przypominam o mojej prośbie dotyczącej sprzątania naszego kościoła.


Ogłoszenia 11 IV 2021

(2 Niedziela Wielkanocna)

1.      Ofiary, które dziś zbieraliśmy na tacę, przekazane zostaną na działalność charytatywną Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

2.      Dziś o godzinie 12.30 w kościele odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej.

3.      Chciałbym poinformować, że swego czasu Parafialny Zespół Caritas wziął udział w konkursie na projekt ekologiczny organizowany przez Caritas Polską z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający na celu promocję myśli i działań proekologicznych oraz encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Okazało się, że nasz projekt zatytułowany „Zielonym do ziemi” zyskał akceptację (jeden z czterech w całej archidiecezji) w wyniku czego otrzymaliśmy promesę na 12.500 zł, w ramach której podejmiemy się następujących działań: zakupimy projektor multimedialny z ekranem, dwa zestawy pojemników do segregacji odpadów, wybudujemy kompostownik wraz ze zniczodzielnią na cmentarzu, wydamy kalendarz na 2022 rok oraz przeprowadzimy prelekcje i konferencje na temat ekologii oraz wspomnianej encykliki „Laudato si”. Istotą projektu jest zaangażowanie jak najszerszej grupy mieszkańców parafii, stąd zespół koordynatorów projektu składa się z przedstawicieli członków Rady Parafialnej, Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala i sołectwa Sętal, ale każdy może przyłączyć się do wspólnych działań. Przy okazji bardzo dziękuję pani radnej Danucie Kryszałowicz za przeprowadzenie całej formalnej strony projektu, poświęcony czas i zaangażowanie, a jednocześnie gratuluję sukcesu, z którego wszyscy będziemy korzystali.

4.     Spotkanie zespołu projektowego odbędzie się w najbliższy czwartek (15 kwietnia) o godzinie 19.00.

Ogłoszenia 3 i 4 IV 2021

(Wigilia Paschalna i Niedziela Wielkanocna)

1.      Dziękuję służbie liturgicznej za trud przygotowania przebiegu liturgii Triduum Paschalnego. Dziękuję lektorom i psalmistkom, dziękuję scholi parafialnej w jednoosobowym składzie.

2.      Bardzo serdecznie dziękuję za trud ułożenia kwiatów panu radnemu Beniaminowi Schmidt. Dziękuję mu także za wykonanie dekoracji świątyni, a więc tak zwanej Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Za pomoc w tych przedsięwzięciach oraz sprzątnięcie kościoła dziękuję także pani radnej Iwonie Bobrowicz oraz ministrantowi Janowi Rondomańskiemu. Dziękuję również za ofiary na kwiaty do Grobu i wystroju prezbiterium.

3.      Dziękuję panu Robertowi Okuniewiczowi za przygotowanie ogniska.

4.      Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do piękna procesji rezurekcyjnej: panom, którzy tradycyjnie już nieśli sztandary, chorągwie, krzyż, figurę, Paschał, baldachim, nagłośnienie i tak dalej.

5.      W przyszły piątek, który jest Piątkiem Wielkanocnym, nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych..

6.      W przyszłą niedzielę (11 kwietnia) o godzinie 12.30 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku do przyjęcia pierwszej Komunii świętej.

7.      Msze święte w Poniedziałek Wielkanocny w porządku niedzielnym.

8.      Bardzo dziękuję za złożone życzenia świąteczne i serdecznie je odwzajemniam.

Ogłoszenia 1 IV 2021

(Wielki Czwartek)

1.      Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie dekoracji w naszej świątyni oraz ułożenia kwiatów panu radnemu Beniaminowi Schmidt.

2.      Dziękuję za pomoc w dekorowaniu i sprzątaniu kościoła pani radnej Iwonie Bobrowicz oraz ministrantowi Janowi Rondomańskiemu.

3.      Raz jeszcze dziękuję za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wystroju naszego kościoła.

4.      Jutro, w Wielki Piątek, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy świetej na pamiątkę żałoby w dniu śmierci Pana Jezusa. Liturgia Męki Pańskiej w naszym parafialnym kościele o godzinie 18.00.

5.      Ofiary zbierane na tacę przy okazji adoracji Krzyża w Wielki Piątek tradycyjnie przekazywane są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

6.      Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00. Na tę liturgię zabieramy ze sobą świece na obrzęd poświęcenia ognia, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i procesję rezurekcyjną, którą zakończymy Wigilię Paschalną. W tym miejscu chciałbym prosić o pomoc, zwłaszcza panów, w niesieniu rozmaitych precjozów podczas procesji.

7.      Dziękuję za dotychczas złożone życzenia z okazji pamiątki ustanowienia kapłaństwa.

Ogłoszenia 28 III 2021

(Niedziela Palmowa)

1.      Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji rekolekcji paniom: Danucie Kryszałowicz, Jadwidze Witkiewicz i Dorocie Szczerbuk.

2.      Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w okresie Wielkiego Postu uczestniczyli w nabożeństwach Gorzkich Żali, Drodze Krzyżowej, rekolekcjach oraz skorzystali z sakramentu pokuty.

3.      Bardzo serdecznie dziękuję za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wystroju świątecznego kościoła.

4.      Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową, która prowadzi do centralnych uroczystości w roku liturgicznym, czyli tak zwanego Świętego Triduum Paschalnego, które rozpocznie się Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej i stanowi centrum duchowości chrześcijańskiej.

5.      W najbliższą środę będziemy przygotowywali naszą świątynię do świąt. Praca rozpocznie się o godzinie 17.00. Bardzo proszę, zwłaszcza młodzież, o pomoc przy dekorowaniu kościoła. Poza dekoracją będziemy chcieli także sprzątnąć kościół.

6.      Porządek liturgii: w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej) i Wielki Piątek (liturgia pasyjna) o godzinie 18.00, Wielka Niedziela Wielkanocna Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną o godzinie 21.00, Wielka Niedziela Wielkanocna: godzina 10.00. W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte w porządku niedzielnym.

7.      W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły, czyli jeden posiłek w ciągu dnia do syta i wszystkie bezmięsne.

8.      W Wielką Sobotę pobłogosławię pokarmy na stół wielkanocny w następującym porządku:

Nowe Włóki - 9.30

Dąbrówka Wielka - 10.00 (pod grzybkiem)

Sętal - 11.00 i 13.00

Rozgity - 11.30

Kabikiejmy - 12.00.

9.      Na nocną liturgię Wigilii Paschalnej (centralną i najważniejszą liturgię w ciągu roku liturgicznego) o godzinie 21.00 proszę pamiętać o zabraniu świecy.

10. Oczywiście przypominam, że liturgia Wielkiego Tygodnia odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

Ogłoszenia 21 III 2021

(5 Niedziela Wielkiego Postu)

1.      Składam serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy w wysokości xxx zł.

2.      W najbliższy piątek i sobotę (26 i 27 marca) będziemy przeżywali rekolekcje wielkopostne. Prowadzić je będzie ks. Bogdan Okraska, proboszcz Parafii Św. Marcina w Tolkowcu. Porządek: Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym w Sętalu o godzinie 17.00, w Nowych Włókach o godzinie 16.00, a w Kabikiejmach o godzinie 14.30. W piątek kwadrans przed Mszą świętą w kaplicach nabożeństwo Drogi Krzyżowej (w Sętalu o godzinie 17.00). W sobotę natomiast przypada dzień spowiedzi.

3.      W najbliższy czwartek (25 marca) do południa odwiedzę chorych z Komunią świętą.

4.      Jeśli ktoś ma możliwości i ochotę, to można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, za które zakupimy kwiaty do wystroju kościoła na Triduum Paschalne i święta wielkanocne. Za dotąd złożone ofiary serdecznie dziękuję.

5.      Za tydzień przypada Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy świętej będę błogosławił palmy, a w Sętalu przed Mszą świętą odbędzie się posesja z palmami dookoła kościoła. Dla porządku pragnę przypomnieć, że procesja rozpocznie się na zewnątrz kościoła, a więc zaraz po zakończeniu Gorzkich Żali proszę udać się przed świątynię i oczekiwać na przybycie asysty liturgicznej. W tym dniu przynosimy ze sobą do pobłogosławienia palmy.

6.      Wciąż przypominam i bardzo proszę o wykazanie zainteresowania dotyczącego sprzątania naszej świątyni. Kościół jest wspólnym dobrem parafii, więc powinniśmy czuć się trochę za niego odpowiedzialni. Dziękuję za zrozumienie.

Ogłoszenia 14 III 2021

(4 Niedziela Wielkiego Postu)

1.      Dziś po Mszach świętych zbieramy ofiary do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy.

2.      Dziękuję panu Robertowi Okuniewiczowi za zorganizowanie wywózki gałęzi z posesji przy plebanii.

3.      Za niecałe dwa tygodnie z naszej parafii będziemy przeżywali rekolekcje wielkopostne. Odbędą się w piątek i sobotę (26 i 27 marca). Bardzo proszę w miarę możliwości zarezerwować sobie czas na uczestniczenie w spotkaniach rekolekcyjnych, które są jedną z form przygotowania duchowego do świąt wielkanocnych. Porządek: Msza święta z kazaniem rekolekcyjnym: w Sętalu o godzinie 17.00, w Nowych Włókach o godzinie 16.00, a w Kabikiejmach o godzinie 14.30. W piątek kwadrans przed Mszą świętą w Kabikiejmach i Nowych Włókach nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W sobotę przypada dzień spowiedzi.

4.      Ponieważ zbliżają się święta, dlatego musimy pomyśleć o wystroju naszej świątyni. Tradycyjnie zbierać będę ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz do wystroju ołtarza i prezbiterium na święta. Za życzliwość i zrozumienie już teraz serdecznie dziękuję.

5.      Przypominam swoją prośbę o zaangażowaniu się parafian w sprzątanie naszego kościoła parafialnego. Dotyczy to parafian z Sętala, Dąbrówki Wielkiej i Rozgit. Serdecznie dziękuję za zrozumienie.

Ogłoszenia 7 III 2021

(3 Niedziela Wielkiego Postu)

1.      W ramach zbiórki ofiar do puszki na cele misyjne zebraliśmy w zeszłą niedzielę kwotę: xxx zł. Bóg zapłać.

2.      W przyszłą niedzielę znów będziemy zbierali ofiary do puszki, tym razem na archidiecezjalny fundusz zapomogowy.

Ogłoszenia 28 II 2021

(2 Niedziela Wielkiego Postu)

1.      Dziś po Mszach świętych zbieramy do puszek ofiary na cele misyjne ze względu na przypadającą dziś niedzielę misyjną „Ad gentes”.

2.      W tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do południa odwiedzę chorych, a od godziny 16.30 okazja do spowiedzi, o godzinie 17.00 Droga Krzyżowa, o 17.30 Msza święta i nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.

Ogłoszenia 21 II 2021

(1 Niedziela Wielkiego Postu)

1.      W Wielkim Poście sprawujemy tradycyjne nabożeństwa: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Gorzkie Żale odprawiane będą w każdą niedzielę według następującego porządku: w Kabikiejmach o godzinie 8.15, w Sętalu o godzinie 9.45, a w Nowych Włókach po Mszy świętej. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywać się będą w każdy piątek o godzinie 17.00 w Sętalu.

2.      W przyszłą niedzielę, ze względu na przypadającą niedzielę misyjną „Ad gentes”, będziemy po Mszach świętych zbierali ofiary do puszek z przeznaczeniem na pomoc misyjną.

3.      Przypominam swoją prośbę o mobilizację dotyczącą sprzątania kościoła w Sętalu. Po świętach wielkanocnych trzeba będzie uruchomić regularne dyżury wśród parafian z Sętala, Dąbrówki Wielkiej i Rozgit. Za wyrozumiałość bardzo dziękuję.

Ogłoszenia 17 II 2021

(Środa Popielcowa) 

1.      Bardzo dziękuję panu radnemu Beniaminowi Schmidt za przygotowanie dekoracji wielkopostnej w naszym kościele.

Ogłoszenia 14 II 2021

(6 Niedziela Zwykła)

1.      Z nieukrywanym bólem przypominam, że w najbliższą środę przypada Popielec rozpoczynający okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły, czyli jeden posiłek w ciągu dnia do syta i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem, jako znaku rozpoczynającego się okresu pokutnego w naszej parafii: w Kabikiejmach o godzinie 14.30, w Nowych Włókach o godzinie 16.00 i w Sętalu o godzinie 17.00.

2.      Ale za to w przeddzień mamy „ostatki”.

3.      W Wielkim Poście sprawujemy tradycyjne nabożeństwa: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Gorzkie Żale odprawiane będą w każdą niedzielę według następującego porządku: w Kabikiejmach o godzinie 8.15, w Sętalu o godzinie 9.45, a w Nowych Włókach po Mszy świętej. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywać się będą w każdy piątek o godzinie 17.00 w Sętalu.

Ogłoszenia 7 II 2021

(5 Niedziela Zwykła)

1.      Bóg zapłać za ofiary złożone do puszki w zeszłą niedzielę celem wsparcia ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji w kwocie xxx zł.

2.      Bardzo dziękuję za pomoc przy demontowaniu dekoracji kościoła oraz sprzątaniu kościoła po tym demontażu: p. radnemu Beniaminowi Schmidt, p. Robertowi Okuniewiczowi oraz Damianowi Pszczółkowskiemu.

3.      Dziękuję za demontaż dekoracji świątecznej w kalicach w Kabikiejmach i Nowych Włókach.

4.      Przypominam swoją prośbę o mobilizację dotyczącą sprzątania kościoła w Sętalu. Po świętach wielkanocnych trzeba będzie uruchomić regularne dyżury wśród parafian z Sętala, Dąbrówki Wielkiej i Rozgit. Za wyrozumiałość bardzo dziękuję.

Ogłoszenia 31 I 2021

(4 Niedziela Zwykła)

1.      Dziś po Mszach świętych zbieramy do puszek datki na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji. Za życzliwość składam serdeczne „Bóg zapłać”.

2.      Dziękuję rodzinie państwa Krajewskich z Rozgit za wczorajsze sprzątanie kościoła.

3.      W najbliższy wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w tradycji ludowej określane mianem święta Matki Boskiej Gromnicznej. Msze święte w naszej parafii w następującym porządku: w Kabikiejmach o godzinie 14.30, w Nowych Włókach o godzinie 16.00 i w Sętalu o godzinie 17.00. Na każdej Mszy świętej będę błogosławił świece gromniczne. Ofiary zbierane w tym dniu na tacę przeznaczone będą na potrzeby sióstr karmelitanek w Spręcowie.

4.      W środę przypada wspomnienie liturgiczne św. Błażeja, biskupa i męczennika. Z tej okazji na zakończenie wieczornej Mszy świętej udzielę błogosławieństwa gardeł. Wszystkich troszczących się o swój aparat mowy serdecznie zapraszam.

5.      W bieżącym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Do południa odwiedzę chorych, a od godziny 16.30 okazja do spowiedzi, o 17.00 Msza święta i nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. Pod koniec Mszy świętej pobłogosławię chleb ku czci świętej Agaty, dziewicy i męczennicy, chroniący nasze domostwa przed niebezpieczeństwem pożaru.

6.      Chętnych do pomocy przy demontażu dekoracji świątecznej w kościele zapraszam w najbliższą środę na godzinę 9.00.

Ogłoszenia 24 I 2021

(3 Niedziela Zwykła)

 1.      Wczoraj zakończyłem tegoroczną wizytę duszpasterską, która w tym roku odbywała się w formie hybrydowej, to znaczy część parafian tradycyjnie odwiedziłem w domach na wyraźne zaproszenie, a pozostali mieli szansę uczestniczyć w Mszach świętych w intencji rodzin z poszczególnych rejonów parafii. Bardzo dziękuję zarówno za miłe i życzliwe przyjęcie, za poczęstunki, złożone ofiary, a także za uczestniczenie we Mszach świętych z okazji wizyty duszpasterskiej.

2.      Dziś przypada „Dzień solidarności z Chorwacją” dotkniętej trzęsieniem ziemi. W związku z tym w przyszłą niedzielę po Mszach świętych będziemy zbierali do puszki ofiary z przeznaczeniem na pomoc Chorwacji.

3.      Przypominam swoją prośbę o mobilizację dotyczącą sprzątania kościoła w Sętalu.

4.      Zwracam się z prośbą do parafian, którzy przyjmowali pierwszą Komunię świętą w naszym kościele o podanie daty uroczystości, ponieważ w księgach parafialnych nie zostały odnotowane dzienne daty. Może ktoś pamięta tę datę lub jest w posiadaniu pamiątki komunijnej, na której widnieje data przyjęcia Komunii. Szczególnie dotyczy to osób, które przyjęły pierwszą Komunię świętą w latach: 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003. Będę wdzięczny za udzielenie takiej informacji.

Ogłoszenia 17 I 2021

(2 Niedziela Zwykła)

1.      Bardzo dziękuję rodzinie państwa Gollan za wczorajsze sprzątanie kościoła parafialnego.

Ogłoszenia 10 I 2021

(Niedziela Chrztu Pańskiego)

1.      Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w liturgii okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra zaczyna się okres zwykły, choć w tradycji polskiej (za zgodą Stolicy Apostolskiej) oznaki Narodzenia, jak śpiew kolęd czy wystrój kościołów w choinki i żłóbki można zachować do 2 lutego.

2.      W najbliższym czasie dla tych parafian, którzy z różnych powodów nie mogli czy obawiali się przyjąć mnie w domu w ramach wizyty duszpasterskiej odprawię Mszę świętą w intencji rodzin, po której będzie można zaopatrzyć się w wodę święconą w buteleczce, pamiątkowy obrazek oraz tekst modlitwy błogosławieństwa domu przez głowę rodziny. Te Msze święte zostaną odprawione w następującym porządku:

a)     dla parafian z Kabikiejm, kolonii Kabikiejm i Kabikiejm Dolnych w kaplicy w Kabikiejmach jutro o godzinie 17.00,

b)     dla parafian z Dąbrówki Wielkiej i kolonii Dąbrówki Wielkiej w kościele w Sętalu w czwartek (14 I) o godzinie 17.00,

c)     dla parafian z Nowych Włók, kolonii Nowych Włók i Plutek w kaplicy w Nowych Włókach w poniedziałek (19 I) o godzinie 17.00.

d)     dla parafian z Rozgit w środę (20 I) w kościele w Sętalu o godzinie 17.00

e)     dla parafian z Sętala i kolonii Sętala w piątek (22 I) w kościele w Sętalu o godzinie 17.00.

3.      Roczne sprawozdanie z funkcjonowania parafii.

Wizyta duszpasterska 2021

W najbliższym czasie dla tych parafian, którzy z różnych powodów nie mogli czy obawiali się przyjąć księdza w domu w ramach wizyty duszpasterskiej odprawię Mszę świętą w intencji rodzin, po której będzie można zaopatrzyć się w wodę święconą w buteleczce, pamiątkowy obrazek oraz tekst modlitwy błogosławieństwa domu przez głowę rodziny. Te Msze święte zostaną odprawione w następującym porządku:

a)     dla parafian z Kabikiejm, kolonii Kabikiejm i Kabikiejm Dolnych w kaplicy w Kabikiejmach w poniedziałek (11 I) o godzinie 17.00,

b)     dla parafian z Dąbrówki Wielkiej i kolonii Dąbrówki Wielkiej w kościele w Sętalu w czwartek (14 I) o godzinie 17.00,

c)     dla parafian z Nowych Włók, kolonii Nowych Włók i Plutek w kaplicy w Nowych Włókach w poniedziałek (19 I) o godzinie 17.00.

d)     dla parafian z Rozgit w środę (20 I) w kościele w Sętalu o godzinie 17.00

e)     dla parafian z Sętala i kolonii Sętala w piątek (22 I) w kościele w Sętalu o godzinie 17.00.

Ogłoszenia 3 I 2021

(2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim)

1.      W najbliższą środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji ludowej określana mianem święta Trzech Króli. Msze święte w naszej parafii zostaną odprawione w porządku niedzielnym, ponieważ dla katolików obecność w tym dniu na Mszy świętej jest obowiązkowa (oczywiście z wyłączeniem osób starszych, chorych czy obawiających się zakażenia, według oceny własnego sumienia). Na zakończenie każdej Mszy świętej pobłogosławię kredę i kadzidło do oznaczenia naszych domów. Do wyboru będzie kreda biała i kolorowa. Pobłogosławię też wodę. Po Mszy świętej będzie się można w nie zaopatrzyć.

2.      Ofiary zbierane na tacę w uroczystość Objawienia Pańskiego przeznaczone są na cele misyjne.

3.      Również w uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala pragnie obdarować dzieci słodkimi upominkami, a dorosłych pięknymi kalendarzami ściennymi. Wręczanie upominków odbędzie się w następującym porządku: w Kabikiejmach, Sętalu, Nowych Włókach i Plutkach bezpośrednio po Mszy świętej pod kościołem lub kaplicą, a w Dąbrówce Wielkiej pod wiatą w centrum wsi o godzinie 11.30 oraz z Rozgitach pod grzybkiem o godzinie 13.00.

4.      W najbliższy piątek, 8 stycznia, odwiedzę chorych w ich domach.

5.      W przyszłą niedzielę, ze względu na przypadającą wizytę duszpasterską w Kabikiejmach, Msza święta w kaplicy zostanie odprawiona o godzinie 13.30. Po Mszy świętej udam się z wizytą duszpasterską do mieszkańców - parafian w Kabikiejmach.

6.      Wizyta duszpasterska w tym roku będzie odbiegała od normy. W związku z tym jeszcze dwa dni przyjmuję zgłoszenia od rodzin, które chcą spotkać się ze mną w tradycyjny sposób (z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa: bez podania ręki, ewentualnie w maseczce, nie za długo). Pozostali parafianie, którzy z różnych względów mają obawy przed spotkaniem w domu, zostaną zaproszeni na Mszę świętą w intencji ich rodzin, po której będą mogli zabrać do domu pamiątkowy obrazek, wodę święconą w przygotowanej buteleczce oraz tekst błogosławieństwa domu przez głowę rodziny.

7.      Zapraszam chętnych do sprzątania kościoła w Sętalu.

Ogłoszenia 27 XII 2020

(Niedziela Świętej Rodziny)

1.      W najbliższy czwartek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. Msza święta i nabożeństwo dziękczynno-błagalne odbędzie się w Sętalu o godzinie 17.00.

2.      W najbliższą piątek - w Nowy Rok, a jednocześnie w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Msze święte w naszej parafii zostaną odprawione w następującym porządku: w Kabikiejmach o godzinie 14.30, w Nowych Włókach o godzinie 16.00 i w Sętalu o godzinie 17.00. Uczestnictwo we Mszy świętej w tę uroczystość dla katolików jest obowiązkowe (oczywiście ci, którzy mają obawy związane z pandemią, albo czują się chorzy – na podstawie osądu sumienia absencją nie zaciągają grzechu). W tym dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3.      Wspominałem, że porządek wizyty duszpasterskiej w styczniu 2021 roku będzie odbiegał od normy. W związku z tym do 5 stycznia przyjmuję zgłoszenia od rodzin, które chcą spotkać się ze mną w tradycyjny sposób (z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa: bez podania ręki, ewentualnie w maseczce, nie za długo). Pozostali parafianie, którzy z różnych względów mają obawy przed spotkaniem w domu, zostaną zaproszeni na Mszę świętą w intencji ich rodzin, po której będą mogli zabrać do domu pamiątkowy obrazek, wodę święconą w przygotowanej buteleczce oraz tekst błogosławieństwa domu przez głowę rodziny.

Ogłoszenia 25 XII 2020

(Uroczystość Narodzenia Pańskiego)

 1.      Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę i wspólne celebrowanie w naszej świątyni uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dziękuję za obecność Parafianom i Gościom oraz Sympatykom naszej parafii.

2.      Bardzo dziękuję panu leśniczemu Jarosławowi Sikorskiemu za pozwolenie wycięcia choinek do naszej świątyni. Bardzo dziękuję panu radnemu Jerzemu Fortunie za ścięcie choinek i przytransportowanie ich do kościoła w Sętalu oraz kaplicy w Nowych Włókach.

3.      Dziękuję panom Robertowi Okuniewiczowi i Leszkowi Pszczółkowskiemu za osadzenie choinek w stojakach oraz pomoc w dekorowaniu kościoła. Za pomoc w strojeniu kościoła dziękuję też terminatorowi Czarkowi.

4.      Serdecznie dziękuję panu radnemu Beniaminowi Schmidt za projekt dekoracji świątecznej oraz wykonanie dekoracji świątecznej oraz posprzątanie kościoła.

5.      Dziękuję służbie liturgicznej ołtarza.

6.      Dziękuję wielu parafianom i sympatykom naszej parafii za okazywaną życzliwość zarówno wobec parafii jak i mnie, zwłaszcza w tym ostatnim, niełatwym dla każdego z nas czasie.

7.      W tradycyjny drugi dzień świąt (Święto Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika) Msze święte w naszej parafii zostaną odprawione w porządku niedzielnym. Podczas każdej Mszy świętej będę błogosławił owies.

8.      W najbliższym czasie wizyta duszpasterska odbędzie się w nieco innym stylu i porządku niż zazwyczaj. Zainteresowanych parafian odsyłam do internetowej strony parafialnej (parafiasetal.mozello.pl) oraz facebooka: Parafia Świętego Mikołaja w Sętalu, gdzie będą znajdowały się aktualne informacje na ten temat. Oczywiście także podam je w ogłoszeniach parafialnych.

Ogłoszenia 20 XII 2020

(4 Niedziela Adwentu)

1.      W najbliższy czwartek obchodzimy Wigilię Narodzenia Pańskiego. O godzinie 22.00 zostanie w naszym kościele w Sętalu odprawiona tradycyjna Msza święta pasterska, rozpoczynająca uroczystość Narodzenia. 25 XII (piątek) Msza święta w Sętalu o godzinie 10.00.

2.      W tradycyjny drugi dzień świąt (Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika) Msze święte w naszej parafii zostaną odprawione w porządku niedzielnym. Podczas każdej Mszy świętej będę błogosławił owies.

3.      W najbliższy piątek, ze względu na przypadającą uroczystość, nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4.      Chętnych do pomocy przy strojeniu kościoła na święta, zwłaszcza młodzież, zapraszam w najbliższą środę na godz. 9.00 do kościoła. Za pomoc będę bardzo wdzięczny.

5.      Dziękuję rodzinie państwa Dziadkiewiczów oraz p. Janowi Jastrzębskiemu za zeszłotygodniowe sprzątanie kościoła.

Ogłoszenia 13 XII 2020

(3 Niedziela Adwentu)

1.      Dziś po Mszach świętych w ramach akcji Pomoc Kościołowi na Wschodzie będziemy zbierali ofiary do puszki na wsparcie naszych sióstr i braci w wierze za wschodnią granicą.

2.      Wciąż można jeszcze zaopatrzyć się w opłatki wigilijne. Dla zwierząt przygotowane są opłatki w kolorze czerwonym.

3.      Można także zaopatrzyć się w małe świece wigilijne „Caritas” w cenie minimalnej 5 złotych. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na działalność „Caritas” naszej archidiecezji.

4.      Porządek adwentowej spowiedzi przedświątecznej: niedziela (20 XII): Kabikiejmy godzina 8.00, Nowe Włóki bezpośrednio po Mszy świętej, Sętal  piątek (18 XII) godzina 18.00 (dwóch księży).

Ogłoszenia 6 XII 2020

(2 Niedziela Adwentu

Odpust parafialny Świętego Mikołaja)

1.      W dniu odpustu parafialnego chciałbym podziękować za nieustannie okazywaną pomoc i życzliwość w ciągu całego roku, zwłaszcza w ostatnim pandemicznym czasie. Dziękuję za wsparcie naszej świątyni i parafii, zarówno ofiarami, modlitwą, ale także własną pracą i zaangażowaniem. Pragnę w Waszej intencji - wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców parafii - odprawić Mszę świętą w najbliższy piątek o godzinie 17.00.

2.      W Adwencie we wtorki i czwartki o godzinie 8.00 celebrujemy w kościele Msze święte roratnie, na które serdecznie zapraszam.

3.      W zakrystii można zaopatrzyć się w opłatki wigilijne, opłatki dla zwierząt i świece wigilijne. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na działalność „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej. Cena minimalna małej świecy to 5 zł, cena minimalna dużej świecy to 15 zł.

4.      Za tydzień po Mszach świętych będziemy zbierali ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Jest to zbiórka przeniesiona z dzisiejszej niedzieli.

5.      Dziękuję paniom radnym Danucie Kryszałowicz i Dorocie Szczerbuk za wczorajsze sprzątanie kościoła.

6.      Lista chętnych rodzin, czy osób pragnących włączyć się w sprzątanie świątyni niestety się już wyczerpała. Bardzo więc proszę o zrozumienie i zaangażowanie. Sprzątanie nie musi odbywać się w sobotę, może to być piątek. Przygotowałem tez „instrukcję sprzątania kościoła”, aby ułatwić to zadanie.

                                                                                                                                     Ogłoszenia 29 XI 2020

(1 Niedziela Adwentu)

1.      Bardzo dziękuję panu radnemu Beniaminowi Schmidt za przygotowanie dekoracji adwentowej w kościele, a państwu Dziadkiewiczom za wypożyczenie krzaczków.

2.      W Adwencie we wtorki i czwartki o godzinie 8.00 będziemy odprawiali w kościele Msze święte roratnie, na które serdecznie zapraszam.

3.      W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, a więc do południa odwiedzę chorych, od godziny 16.30 okazja do spowiedzi, o godzinie 17.00 Msza święta i nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.

4.      Dziś pobłogosławię wieńce adwentowe i opłatki wigilijne. Po Mszy świętej będzie można się w nie zaopatrzyć. Świece wigilijne „Caritas”: małe w cenie 5 zł i duże w cenie 15 zł, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na działalność charytatywną „Caritas”.

5.      Za tydzień w polskich kościołach przypada zbiórka ofiar do puszek w ramach akcji Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Ponieważ jednak przypada u nas odpust, więc przełożymy tę zbiórkę na niedzielę - 13 grudnia.

6.      W przyszłą niedzielę - 6 grudnia, przypada w naszej parafii doroczny odpust ku czci Świętego Mikołaja, patrona kościoła i parafii.  Msze święte w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 10.00 i 12.00.

7.     Dziękuję panu radnemu Beniaminowi Schmidt za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.

Ogłoszenia 22 XI 2020

(34 Niedziela Zwykła

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)

1.      W zeszłą niedzielę z okazji Światowego Dnia Ubogich zebraliśmy do puszki kwotę: xxx zł., którą przekazaliśmy na konto Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Bóg zapłać.

2.      Bardzo serdecznie dziękuję ośmiu osobom, które wczoraj wzięły udział w akcji sprzątania terenu wokół kościoła parafialnego. Także dziękuję panom: Robertowi Okuniewiczowi i Stefanowi Gollanowi za udostępnienie przyczep i transport liści, a państwu Schmidt za przygotowanie poczęstunku w przerwie prac. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

3.      Za tydzień 1 Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który zbliża nas do dnia Paruzji. Adwent to czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Na każdej Mszy świętej będę błogosławił wieńce adwentowe i opłatki wigilijne.

4.      Za dwa tygodnie, w niedzielę dokładnie - 6 grudnia, przypada w naszej parafii doroczny odpust ku czci Świętego Mikołaja. Msze św. w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 10.00 i 12.00.

Ogłoszenia 15 XI 2020

(33 Niedziela Zwykła) 

1.      W ramach zeszłotygodniowej zbiórki ofiar do puszki z racji dnia solidarności z Kościołem prześladowanym zebraliśmy kwotę xx zł. Bóg zapłać.

2.      Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział we wczorajszej akcji sprzątania cmentarza parafialnego. Dziękuję panom: Robertowi Okuniewiczowi i Stefanowi Gollanowi za transport liści. Państwu Schmidt za przygotowanie poczęstunku w przerwie prac. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

3.      W przyszłą sobotę, 21 listopada, zapraszam do porządkowania terenu wokół kościoła. Pracę znów zaczniemy o 9.00. Za pomoc bardzo dziękuję.

4.      W zeszłym tygodniu zakończył się remont budynku przy plebanii, zwanego letniakiem, w którym znajduje się kuchnia i łazienka. Koszt materiałów i pracy: 10.000 zł.

5.      Dziś po Mszach świętych znów będziemy zbierali ofiary do puszki, tym razem z racji Światowego Dnia Ubogich, które przekażemy na konto „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej.

6.      W kruchcie kościoła wyłożona jest kartka, na którą mogą wpisywać się osoby lub rodziny, które chcą podjąć się sprzątania świątyni. Bardzo proszę o podjęcie się tego trudu, bowiem służy on całej naszej wspólnocie.

Ogłoszenia 8 XI 2020

(32 Niedziela Zwykła)

 1.      W ramach kwesty na utrzymanie cmentarza, która odbyła się w zeszłą niedzielę przy kościele zebraliśmy xxx zł. Kwestarzom za pomoc i ofiarodawcom za hojność serdecznie dziękuję.

2.      W ramach akcji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” dziś po Mszach świętych zbieramy ofiary do puszki celem wsparcia naszych sióstr i braci chrześcijan borykających się z rozmaitymi problemami, także z prześladowaniem.

3.      W najbliższą środę przypada Narodowe Święto Niepodległości. Jak zawsze w naszej parafialnej świątyni odprawimy Mszę świętą o godzinie 10.00.

4.      W zeszłym tygodniu rozpoczął się remont budynku przy plebanii, zwany letniakiem, w którym znajduje się kuchnia i łazienka. Koszt materiałów i pracy: 10.000 zł. Prace zakończą się w przyszłym tygodniu.

5.      Zapraszam do pomocy przy sprzątaniu cmentarza parafialnego w najbliższą sobotę (14 listopada). Jest to akcja przeniesiona z końca października, ale konieczna do wykonania. Prace rozpoczną się od godziny 9.00 w reżimie sanitarnym. Bardzo proszę o pomoc, byśmy uporali się z tym jak najszybciej.

6.      W przyszłą niedzielę znów będziemy zbierali ofiary do puszki z racji Światowego Dnia Ubogich, które przekażemy na konto „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej.

7.      Do pierwszej Komunii świętej w przyszłym roku przygotowywać się będzie 7 dzieci.

Ogłoszenia 1 XI 2020

(Uroczystość Wszystkich Świętych)

1.      Z oczywistych względów wczoraj nie odbyła się akcja sprzątania cmentarza parafialnego. Niemniej bardzo dziękuję tym, którzy planowali wziąć w niej udział. Cmentarz będziemy chcieli posprzątać, ale zrobimy to za dwa tygodnie, w sobotę 14 listopada. Prosiłbym wówczas o pomoc i zaangażowanie.

2.      Rada Parafialna postanowiła, że skoro w tych dniach cmentarze są „zamknięte”, to zbiórka ofiar do puszki, czyli tak zwana kwesta na utrzymanie cmentarza zostanie przeprowadzona po Mszach świętych pod kościołem. Organizatorom dziękuję za pomoc, a ofiarodawcom za hojność.

3.      Dziś upływa termin zwrotu kart identyfikacyjnych dzieci, które w przyszłym roku chcą przystąpić w naszej parafii do pierwszej Komunii świętej.

4.      W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. O godzinie 17.00 rozpoczną się Wypominki, po nich Msza święta i nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. Po indywidualnej konsultacji - do południa odwiedzę chorych w ich domach.

5.      W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będziemy zbierali ofiary do puszki w ramach Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

6.      Jeszcze dziś i jutro można złożyć karteczki z Wypominkami za naszych zmarłych.

7.      W każdą niedzielę listopada modlić się będziemy za drogich zmarłych 15 minut przed Mszą świętą w Kabikiejmach i Sętalu oraz od 11.30 w Nowych Włókach Koronką do Bożego Miłosierdzia. Oprócz tego w najbliższym czasie odprawimy w ich intencji Msze święte poprzedzone Wypominkami z modlitwą różańcową o godzinie 17.00 w następującym porządku: w Nowych Włókach w środę (4 XI),  w Kabikiejmach w czwartek (5 XI) i w Sętalu w piątek (6 XI).

8.      Jutro przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. w naszej parafii w następującym porządku: 16.00 w Nowych Włókach, 17.00 w Sętalu, 18.30 w Kabikiejmach. 15 minut przed każdą Mszą świętą Wypominki z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ogłoszenia 25 X 2020

(30 Niedziela Zwykła)

1.      Wczoraj wykonaliśmy przycinkę drzew przy kaplicy w Nowych Włókach, przy okazji wymianę połamanych dachówek i czyszczenie rynien. Bardzo dziękuję za podjęcie się tych wysokościowych prac p. Przemysławowi Zgierskiemu, p. radnemu Jerzemu Fortunie oraz p. Wojciechowi Łapińskiemu. Przy okazji tych prac panowie Przemysław Zgierski i Jerzy Fortuna złożyli ofiarę na potrzeby parafii. Bóg zapłać za wszystko.

2.      Dziękuję p. Jadwidze Witkiewicz za przygotowanie pysznego bigosu.

3.      W najbliższą sobotę 31 października, od godziny 9.00 rozpoczniemy doroczne sprzątanie cmentarza parafialnego. Bardzo zachęcam do pomocy, bo im nas będzie więcej tym szybciej skończymy. Prace wykonywać będziemy w reżimie sanitarnym. Już teraz za pomoc i zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję.

4.      Zbliża się listopad, miesiąc w którym szczególną pamięcią modlitewną otaczamy naszych drogich zmarłych. Na ołtarzach bocznych wyłożone są karteczki na tegoroczne wypominki. Bardzo proszę o wyraźne wypisywanie karteczek wypominkowych.

5.      W uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 8.30 i 10.00. Po Mszy świętej o godzinie 10.00, jeśli będzie taka możliwość, wyruszy z kościoła procesja z modlitwami za zmarłych na cmentarz parafialny.

6.      Również 1 listopada Rada Parafialna i Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala przeprowadzą kwestę na całoroczne utrzymanie cmentarza. Za pomoc bardzo dziękuję.

7.     We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Msze święte w naszej parafii w następującym porządku: w Nowych Włókach o godzinie 16.00, w Sętalu o godzinie 17.00 i w Kabikiejmach o godzinie 18.30. 15 minut przed każdą Mszą świętą rozpoczną się Wypominki za powierzonych naszej modlitwie zmarłych Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ogłoszenia 18 X 2020

(28 Niedziela Zwykła)

1.      Z racji Dnia Papieskiego zebraliśmy do puszki ofiary w wysokości xxx zł. Serdeczne: Bóg zapłać.

2.      Bardzo dziękuję za wczorajszą pomoc przy remoncie budynku gospodarczego: p. radnemu Jerzemu Fortunie, p. Andrzejowi Leszczawskiemu, p. Markowi Wołodźce oraz ministrantowi Janowi Rondomańskiemu. Dziękuję p. radnej Danucie Kryszałowicz za przygotowanie pysznego obiadu.

3.      W przyszłą sobotę, być może po raz ostatni w tym roku, zajmiemy się tym remontem pod warunkiem, że dopisze nam frekwencja. Dlatego bardzo proszę o pomoc w pracach, które rozpoczniemy od godziny 9.00.

4.      Dzisiaj o godzinie 12.30 w kościele odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą chciały przystąpić w naszej parafii do pierwszej Komunii świętej.

5.      Za dwa tygodnie, w sobotę 31 października, od godziny 9.00 rozpoczniemy doroczne sprzątanie cmentarza parafialnego. Bardzo zachęcam do pomocy, bo im nas będzie więcej tym szybciej skończymy, a przecież cmentarz jest naszym wspólnym dobrem, a przyszłości może być i naszym wspólnym domem. Już teraz za pomoc i zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję.

6.      Zbliża się listopad, miesiąc w którym szczególną pamięcią modlitewną otaczamy naszych drogich zmarłych. Na ołtarzach bocznych wyłożone są karteczki na tegoroczne wypominki. Bardzo proszę o wyraźne wypisywanie karteczek wypominkowych.

7.      W uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 8.30 i 10.00. Po Mszy świętej o godzinie 10.00, jeśli nic się nie zmieni w obostrzeniach w przestrzeni publicznej, wyruszy procesja na cmentarz parafialny.

8.      Wzorem ubiegłego roku w dniu 1 listopada (uroczystość Wszystkich Świętych), będziemy zbierali ofiary do puszek na utrzymanie cmentarza. 1 listopada na cmentarz przybywa wiele osób spoza parafii, odwiedzając groby bliskich, więc jest okazja, aby i oni dołożyli się do całorocznego utrzymania cmentarza. Dyżurów na cmentarzu z puszką podjęli się członkowie Rady Parafialnej i Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala. Bardzo serdecznie dziękuję.

9.      Dobra wiadomość: za tydzień, z soboty na niedzielę przechodzimy na czas zimowy i śpimy dłużej o godzinę.

Ogłoszenia 11 X 2020

(28 Niedziela Zwykła)

1.      Dziś, z racji przypadającego XX Dnia Papieskiego, zbieramy ofiary do puszki celem ufundowania stypendiów zdolnej i niezamożnej młodzieży. Za ofiarność już teraz serdecznie dziękuję.

2.      Bardzo dziękuję parafianom z Sętala i kolonii Sętala, za skoszenie trawy na cmentarzu parafialnym.

3.      W najbliższą sobotę powracamy do remontu budynku gospodarczego na posesji przy plebanii. Dlatego raz jeszcze zwracam się z prośbą o pomoc w tych pracach, abyśmy jeszcze w tym roku zakończyli przynajmniej front budynku. Prace rozpoczniemy od godziny 9.00, oczywiście z zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego.

4.      Za tydzień o godzinie 12.30 w kościele odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą chciały przystąpić do pierwszej Komunii świętej. Spotkanie ma na celu zapisanie dziecka na listę kandydatów oraz wyjaśnienie, na czym będzie polegać i jak będzie wyglądać przygotowanie do Komunii.

Ogłoszenia 4 X 2020

(27 Niedziela Zwykła)

 1.      Za tydzień przypada XX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Totus Tuus”, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym liście episkopatu. Po Mszach świętych będziemy zbierali ofiary do puszki celem ufundowania stypendiów zdolnej i niezamożnej młodzieży. Za ofiarność już teraz serdecznie dziękuję.

2.      Bardzo proszę parafian z Sętala i kolonii Sętala, aby w jakimś dogodnym czasie skosili trawę na cmentarzu parafialnym.

Ogłoszenia 27 IX 2020

(26 Niedziela Zwykła)

 1.      Bardzo serdecznie dziękuję za wczorajsze prace przy budynku gospodarczym obok plebanii: niezawodnemu p. Władysławowi Szczerbukowi, Janowi Rondomańskiemu i p. radnemu Beniaminowi Schmidt. Dziękuję nieocenionej p. radnej Dorocie Szczerbuk za przygotowanie obiadu.

2.      W zeszłą niedzielę na archidiecezjalny fundusz zapomogowy zebraliśmy do puszki sumę: xxx zł. Za złożone ofiary serdecznie dziękuję.

3.      W czwartek rozpoczynamy miesiąc październik a wraz z nim nabożeństwa październikowe, które będziemy odprawiać po wieczornej Mszy świętej w Sętalu.

4.      W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. do południa odwiedzę chorych, a po południu od godziny 16.30 okazja do skorzystania ze spowiedzi, o 17.00 Msza święta i nabożeństwo październikowe.

Ogłoszenia 20 IX 2020

(25 Niedziela Zwykła)

1.      Dziś po Mszach świętych zbieramy ofiary do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy. Za złożone ofiary serdecznie dziękuję.

2.      Bardzo serdecznie dziękuję za wczorajsze prace przy budynku gospodarczym przy plebanii: niezawodnemu p. Władysławowi Szczerbukowi i Janowi Rondomańskiemu. Dziękuję paniom radnym Dorocie Szczerbuk i Danucie Kryszałowicz za przygotowanie obiadu. Jedyne, co poza obiadem nam dopisało to pogoda, bo tłumów do pomocy niestety nie było.

3.      Prace remontowe będziemy kontynuowali w kolejną sobotę, 26 września, od godziny 9.00. Bardzo proszę o życzliwe potraktowanie mojej prośby o pomoc w tym przedsięwzięciu.

4.     W najbliższy wtorek, 22 września, o godzinie 19.00 odbędzie się na plebanii spotkanie Wysokiej Rady Parafialnej.

Ogłoszenia 13 IX 2020

(24 Niedziela Zwykła)

1.      W najbliższą sobotę, 19 IX, od godziny 9.00, chciałbym wrócić do prac naprawczych budynku gospodarczego na posesji przy plebanii. Za zaangażowanie i pomoc już teraz bardzo dziękuję.

2.      W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy.

3.      Zapraszam na koncert zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”, który odbędzie się bezpośrednio po Mszy świętej w kościele w Sętalu.

Ogłoszenia 6 IX 2020

(23 Niedziela Zwykła)

1.      Dziś, po każdej Mszy świętej będę błogosławił ziarno pod zasiew.

2.      Chciałbym serdecznie podziękować ustępującej Wysokiej Radzie Parafialnej za pięcioletnią, owocną i bardzo dobrą współpracę.

3.      Po podliczeniu wyników wyborów przeprowadzonych w zeszłą niedzielę i po uzyskaniu zgody wybranych kandydatów informuję, że skład Rady Parafialnej na kadencję 2020-2025 zasadniczo niewiele się zmienił, a więc nowa Rada Parafialna składać się będzie z pań i panów: Iwony Bobrowicz, Krzysztofa Całkowskiego, Jerzego Fortuny, Beniamina Schmidt, Doroty Szczerbuk i Edwarda Witkiewicza. Gratuluję wyboru, który świadczy o tym, że parafianie również dostrzegają owocną współpracę na rzecz dobra parafii. Dziękuję także PKW (Parafialnej Komisji Wyborczej) za przeprowadzenie wyborów: paniom i panom: Barbarze Zapotocznej, Marii Schmidt, Danucie Kryszałowicz oraz Rafałowi i Beniaminowi Schmidt. W najbliższym czasie wystąpię do arcybiskupa warmińskiego o dekret zatwierdzający skład Rady. W ciągu dwóch tygodni Regulamin Wyborów przewiduje zgłaszanie do proboszcza protestów wyborczych, do których w ciągu dwóch miesięcy się ustosunkuję i dam wykrętną odpowiedź.

4.      W najbliższy wtorek o godzinie 17.00 w kościele odbędzie się spowiedź dla kandydatów do bierzmowania oraz ich rodzin. Bezpośrednio po spowiedzi będziemy sprzątać i dekorować kościół na uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, która odbędzie się nazajutrz w środę o godzinie 18.00. Sakramentu udzieli ks. bp Janusz Ostrowski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej.

5.      W przyszłą niedzielę po Mszy świętej w Sętalu czyli około godziny 11.00 w naszej świątyni odbędzie się koncert Zespołu Kameralnego z Olsztyna „Pro Musica Antiqua”, na który już teraz serdecznie zapraszam.

6.      Przypominam, że Msza św. niedzielna w Nowych Włókach zostanie odprawiona w sobotę (12 września) o godzinie 17.00.

7.     Za niecałe dwa tygodnie, w sobotę 19 IX, chciałbym wrócić do prac naprawczych budynku gospodarczego na posesji przy plebanii. Do końca roku dobrze byłoby uporać się z przednią ścianą budynku. Prace te nie są ciężkie ani trudne, ale mozolne, więc każda para rąk jest na wagę złota. Za zaangażowanie i pomoc już teraz bardzo dziękuję.

Ogłoszenia 30 VIII 2020

(22 Niedziela Zwykła)

1.      W zeszłą niedzielę, w ramach zbiórki ofiar do puszki na pomoc ofiarom eksplozji materiałów wybuchowych w Bejrucie, zebraliśmy kwotę xxx zł. Za złożone ofiary serdecznie dziękuję.

2.      Dziękuję parafianom z Dąbrówki Wielkiej za skoszenie trawy na cmentarzu parafialnym.

3.      Dziękuję panom Lechowi Kryszałowiczowi i Przemysławowi Banaszkowi za pomoc w zainstalowaniu foliowych ścian przy wiacie obok plebanii. W ten sposób spotkania pod wiatą może nie będą bardziej sympatyczne, ale na pewno cieplejsze. Koszt foliowych ścian to ponad xxxx złotych, koszt zamocowania - bezcenny.

4.      Spotkanie kandydatów do bierzmowania (próba generalna) odbędzie się w najbliższy wtorek (1 września) o godzinie 17.00 w kościele.

5.      W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do południa odwiedzę chorych, a po południu od godziny 16.30 okazja do spowiedzi oraz Msza święta z nabożeństwem ku czci Serca Pana Jezusa o godzinie 17.00.

6.      W następną niedzielę podczas każdej Mszy świętej będę błogosławił ziarno pod zasiew.

7.      Za dwa tygodnie (w niedzielę 13 września) po Mszy świętej w Sętalu czyli około godziny 11.00 w naszej świątyni odbędzie się koncert Zespołu Kameralnego z Olsztyna „Musica Antiqua”, na który już teraz serdecznie zapraszam.

8. Dziś po Mszach świętych odbywają się w naszej parafii wybory Rady Parafialnej. Po Mszy świętej należy udać się do stolika w kruchcie kościoła  lub kaplicy, pobrać kartę do głosowania, zaznaczyć na niej okręg wyborczy, wpisać nazwisko  kandydata (w Sętalu 2 nazwiska) i wrzucić głos do urny. Kartę do głosowania można wypełnić na ławce w kościele czy kaplicy. Do wypełnienia karty sugeruję własny długopis i ewentualną dezynfekcję przygotowanym środkiem. Za udział w wyborach bardzo dziękuję. Również dziękuję komisjom wyborczym za przeprowadzenie wyborów.

Ogłoszenia 23 VIII 2020

(21 Niedziela Zwykła)

1.      W zeszłą niedzielę, w ramach zbiórki ofiar do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy zebraliśmy kwotę: xxx zł. Za złożone ofiary serdecznie dziękuję.

2.      Na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dziś po Mszach świętych będziemy zbierali ofiary do puszki na wsparcie ofiar eksplozji materiałów wybuchowych w Bejrucie, która miała miejsce 4 sierpnia. Ofiary te zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska.

3.      Dziękuję sołtysowi i mieszkańcom Kabikiejm za przygotowanie agapy w dniu odpustu, za ich zaangażowanie i ofiarność. Dziękuję przybyłym gościom z Sętala, Nowych Włók i Spręcowa.

4.      Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższy czwartek (27 sierpnia) o godzinie 17.00 w kościele.

5.      Ponieważ 21 lipca bieżącego roku upłynęła pięcioletnia kadencja Wysokiej Rady Parafialnej, w związku z tym w przyszłą niedzielę odbędą się nowe wybory Rady na kadencję 2020/2025. Przypominam, że uprawnieni do oddania głosu, jak i kandydowania do Rady są wszyscy pełnoletni parafianie obrządku katolickiego. Wybieramy 6 radnych. Parafianie oddają głos w swoich okręgach wyborczych, w których mieszkają, a są nimi: okręg Sętal (2 radnych) i po 1 radnym w okręgach: Dąbrówka Wielka, Nowe Włóki i Plutki, Rozgity, Kabikiejmy i Kabikiejmy Dolne. Proszę o zabranie ze sobą własnych długopisów, ewentualnie rękawiczek jednorazowych.

Ogłoszenia 16 VIII 2020

(20 Niedziela Zwykła

Odpust w kaplicy filialnej w Kabikiejmach)

1.      Dziękuję za obecność na Mszy świętej odpustowej. Zanim zakończymy nasze uroczystości procesją eucharystyczną dookoła kaplicy, chciałbym wszystkim podziękować za zaangażowanie na rzecz kaplicy. Za sprzątanie kaplicy, za kwiaty, za ofiary na jej utrzymanie. Bardzo dziękuję pani Jadwidze Waszkiewicz za nieustanną opiekę nad kaplicą i oczywiście służbie liturgicznej.

2.      Dziękuję gościom z dalekiego Sętala, Nowych Włók i Spręcowa, którzy odpowiedzieli na zaproszenie mieszkańców Kabikiejm, aby wraz z nimi świętować uroczystości odpustowe u czci patrona kaplicy świętego Rocha.

3.      Dziś po Mszach świętych zbieramy ofiary do puszki na archidiecezjalny fundusz zapomogowy.

4.      Po konsultacji z biskupem Januszem znamy już termin bierzmowania, które odbędzie się w naszej parafii 9 września (środa) o godzinie 18.00.

5.      W najbliższy czwartek o godz. 18.00 pod wiata przy plebanii odbędzie się spotkanie rodziców tegorocznych kandydatów do bierzmowania w celu ustalenia szczegółów uroczystości.

6.      W piątek o godzinie 17.30 w kościele odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania.

7.      Na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w  przyszłą niedzielę po Mszach świętych będziemy zbierali ofiary do puszki na wsparcie ofiar eksplozji materiałów wybuchowych w Bejrucie, która miała miejsce 4 sierpnia. Ofiary te zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska.

8.     Ponieważ 21 lipca upłynęła pięcioletnia kadencja Wysokiej Rady Parafialnej, w związku z tym za dwa tygodnie, w niedzielę 30 sierpnia, odbędą się nowe wybory Rady na kadencję 2020/2025. Przypominam, że uprawnieni do oddania głosu, jak i kandydowania do Rady, są wszyscy pełnoletni parafianie obrządku katolickiego. Wybieramy 6 radnych. Parafianie oddają głos w swoich okręgach wyborczych, w których mieszkają, a są nimi: okręg Sętal (2 radnych) i po 1 radnym w okręgach: Dąbrówka Wielka, Nowe Włóki i Plutki, Rozgity, Kabikiejmy i Kabikiejmy Dolne. Regulamin wyborów Rady Parafialnej wywieszony jest w gablocie kościoła.

Ogłoszenia 9 VIII 2020

(19 Niedziela Zwykła)

1.     Raz jeszcze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim byłym i obecnym parafianom, gościom i sympatykom naszej parafii, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia naszego odpustu parafialnego i mini festynu. Dziękuję Stowarzyszeniu Przyjaciół Sętala, Wysokiej Radzie Parafialnej oraz wielu Parafianom za pomoc, włożony trud, za ciasta, potrawy, ofiary na tak zwany stół odpustowy, pomoc w kuchni, oprawę liturgiczną, kwiaty. Raz jeszcze wszystkim za wszystko serdeczne: Bóg zapłać!

2.     W tym roku podczas mini festynu nie odbywała się ani loteria, ani licytacja, a z przygotowanych potraw i napojów można było korzystać za darmo. Aby jednak utrzymać tradycję wsparcia świątyni, można było wrzucić do puszki dobrowolny datek. Tych datków uzbierało się xxx zł. Serdecznie dziękuję ofiarodawcom.

3.     W najbliższy czwartek o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie tegorocznych kandydatów do bierzmowania. Odbędzie się ono w kościele, a obecność chcących przyjąć ten sakrament jest obowiązkowa. W następnym tygodniu, dokładnie 20 sierpnia (również w czwartek), o godzinie 18.00 odbędzie się na plebanii spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania celem omówienia szczegółów uroczystości.

4.     W sobotę (15 sierpnia) przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w pobożności ludowej znana pod nazwą: Matki Boskiej Zielnej). Msze w naszej parafii w porządku niedzielnym. W tym dniu katolików obowiązuje obecność na Mszy świętej. W tę uroczystość Wniebowzięcia tradycyjnie błogosławimy zioła i kwiaty.

5.     W przyszłą niedzielę przypada odpust w kaplicy filialnej w Kabikiejmach. Msza święta odpustowa z procesją eucharystyczną o godzinie 13.00, a po niej wspólna agapa w świetlicy wiejskiej. W imieniu organizatorów, czyli mieszkańców Kabikiejm, serdecznie zapraszam.

6.     Również w przyszłą niedzielę będziemy po Mszach świętych zbierali do puszki ofiary na archidiecezjalny fundusz zapomogowy.

Ogłoszenia 2 VIII 2020

(Odpust parafialny - Uroczystość Przemienienia Pańskiego)

1.      W imieniu własnym oraz gospodarzy odpustu, czyli wszystkich parafian, serdecznie dziękuję za obecność i wspólną modlitwę wszystkim przybyłym do naszej świątyni. Dziękuję gościom sympatyzującym z naszą parafią, byłym parafianom z kraju i z zagranicy, dziękuję księżom i ojcom z dekanatu, wreszcie bardzo dziękuję ks. Erykowi Sienkiewiczowi, prefektowi zespołu szkół katolickich w Olsztynie za przewodniczenie naszym uroczystościom i skierowanie do nas słowa Bożego.

2.      Dziękuję za pomoc w przygotowaniu zarówno odpustu jak i mini festynu (porządkowanie terenu wokół kościoła i plebanii, za ofiarowanie kwiatów i ich ułożenie, paniom za pomoc w kuchni, wielu parafianom za ofiary na stół odpustowy, ciasto, dziękuję radnym parafialnym, Stowarzyszeniu Przyjaciół Sętala i wszystkim, którzy służyli swoją pomocą przy organizowaniu odpustu i mini festynu. W intencji wszystkich organizatorów, ofiarodawców i uczestników odpustu oraz mini festynu Msza święta w najbliższy piątek o godz. 17.00.

3.      Dziękuję scholi parafialnej, służbie liturgicznej oraz panom za niesienie krzyża, chorągwi, baldachimu, lampionów itd.

4.      Odpust parafialny to okazja, aby podziękować nie tylko za przygotowanie dzisiejszych uroczystości, ale za pomoc i życzliwość w ciągu całego roku. Bardzo serdecznie dziękuję wielu parafianom, i nie tylko parafianom, za pomoc, wsparcie i zaangażowanie na rzecz parafii.

5.      Bezpośrednio po Mszy świętej odpustowej zapraszamy na mini festyn - biesiadę pod namiotami na posesji parafialnej. Będzie można upiec kiełbasę na ognisku, skosztować ciast, w tym słynnych sętalskich gofrów i innych potraw, wypić kawę, herbatę, oranżadę. Inne napoje, zwłaszcza te dla dorosłych, we własnym zakresie. Bufet jest bezpłatny. Natomiast jeśli ktoś ma życzenie wspomóc tradycyjne już dzieło zbiórki na potrzeby remontowe naszego kościoła, to na stoliku obok kącika gastronomicznego będzie stała specjalnie oznaczona puszka na datki pieniężne. W tym roku ze względu na ograniczenia epidemiczne nie prowadzimy licytacji ani loterii fantowej. Można będzie jednak kupić pamiątki przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala. Serdecznie zapraszamy.

6.      Za dwa tygodnie (16 sierpnia) w kaplicy filialnej w Kabikiejmach przypada odpust ku czci świętego Rocha. Msza święta z procesją eucharystyczną o godzinie 13.00.

7.      W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. do południa odwiedzę chorych w ich domach, a po południu od godziny 16.30 okazja do spowiedzi, o godzinie 17.00 Msza święta i nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.

Ogłoszenia 26 VII 2020

(17 Niedziela Zwykła)

1.      Dziś po Mszach świętych pobłogosławię pojazdy mechaniczne. Każdy pojazd otrzyma pamiątkę. Jeśli ktoś ma ochotę, można przy tej okazji złożyć ofiarę celem wsparcia misjonarzy w ramach akcji MIVA Polska, która kupuje misjonarzom środki transportu.

2.      W przyszłą niedzielę w naszej parafii przypada odpust z racji Przemienienia Pańskiego. Uroczystościom przewodniczyć będzie ksiądz Eryk Sienkiewicz, prefekt zespołu szkół katolickich w Olsztynie. Msze święte w naszej parafii tylko w Sętalu o godzinie 10.00 i uroczysta odpustowa o godzinie 12.00. Po Mszy świętej odpustowej odbędzie się procesja eucharystyczna. Bardzo proszę o zaangażowanie się w przebieg procesji, zwłaszcza panów proszę o niesienie krzyża, chorągwi, lamp procesyjnych, baldachimu i nagłośnienia.

3.      W związku z odpustem bardzo proszę o pomoc w przygotowaniach. We wtorek od godziny 18.00 zapraszam do pomocy przy koszeniu trawy dookoła kościoła i na posesji przy plebanii, gdzie odbywać się będzie festyn. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma w ogródku kwiaty, o dostarczenie ich w piątek do kościoła, bowiem wieczorem przygotujemy bukiety. Jeśli ktoś ma możliwość i ochotę to można również złożyć ofiarę na stół odpustowy, czyli na pokrycie kosztów cateringu. Za zrozumienie, wyrozumiałość i pomoc bardzo dziękuję.

4.      Po Mszy świętej odpustowej na posesji przy plebanii odbędzie się mini festyn integracyjny, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, na który serdecznie w imieniu organizatorów zapraszam parafian i gości.

Ogłoszenia 19 VII 2020

(16 Niedziela Zwykła)

1.      Raz jeszcze chciałbym podziękować parafianom z Nowych Włók za przygotowanie odpustu. Za sprzątnięcie generalne kaplicy, udekorowanie jej i poczęstunek w świetlicy.

2.%

 .