Administratorem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia Świętego Mikołaja w Sętalu.

Do kontenera składamy tylko ODPADY SZTUCZNE (w tym: plastik, szkło) 

ODPADY NATURALNE (gałązki, kwiaty bez wstążek i drutów, stroiki bez donic) składamy na końcu alejki w wyznaczonym miejscu

! Proszę uszanować to, że Administrator Cmentarza nie pobiera żadnych opłat cmentarnych, więc w ramach wdzięczności i współodpowiedzialności za miejsce pochówku naszych najbliższych uszanujmy dbałość o porządek i czystość w tym świętym miejscu !

Na pomnikach lub krzyżach nagrobnych powinna być umieszczona informacja, kto w danym miejscu jest pochowany

Groby nieoznaczone mogą zostać potraktowane jako opuszczone

Tylko za wiedzą i zgodą Administratora (u którego znajduje się klucz do bramy) możliwy jest wjazd, budowa nagrobków i inne prace na terenie Cmentarza

Znalezione obrazy dla zapytania cmentarz w sętalu

 .