Do naszej Parafii należą następujące wsie: Sętal, Nowe Włóki, Dąbrówka Wielka, Rozgity, Plutki, Kabikiejmy oraz Kabikiejmy Dolne po prawej stronie drogi krajowej nr 51 prowadzącej z Olsztyna do Dobrego Miasta. Parafia usytuowana jest na terenie dwóch gmin: Dywity i Dobre Miasto. Według Urzędu Skarbowego w dniu 31 grudnia 2020 roku do Parafii należało 1075 osób.

 .