Kronika Wydarzeń:

1. Od 28 sierpnia 2018 roku zaczęła funkcjonować internetowa strona Parafii. (Od 21 grudnia 2018 strona funkcjonuje również w języku niemieckim.) Ogromne podziękowania dla twórcy strony - Igora Żuk.

2. 14 września 2018 roku na budynku tzw. "letniaka" zainstalowano skrzynkę przeciwpożarową. Znajdują sie w niej: wąż do hydrantu, klucz do hydrantu, przejściówki do węży oraz klucz do łazienki w "letniaku" w którym znajdują sie dodatkowe węże strażackie.

3. 13 października 2018 roku odbył się w Sętalu "Rajd papieski" związany z Dniem papieskim organizowanym w całej Polsce. Zorganizowane i niezorganizowane grupy dzieci i dorosłych przybyły z okolic do kościoła parafialnego w Sętalu, gdzie o godz. 12.00 nastąpiło powitanie gości i krótka modlitwa przede wszystkim pieśniami: "Abba, Ojcze" (ze względu na hasło tegorocznego Dnia papieskiego "promieniowanie ojcostwa") oraz "Barki" (ulubionej pieśni oazowej św. Jana Pawła II). Po wizycie w kościele uczestnicy Rajdu papieskiego udali sie na posesję przy plebanii, gdzie Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala przygotowało poczęstunek (ognisko, gofry, napoje) oraz gry i zabawy.

4. 27 października 2018 roku na cmentarzu parafialnym miało miejsce doroczne sprzątanie. W tym roku dopisała nam pogoda, ponieważ nie padało, a także w akcję włączyło sie ponad trzydzieści osób. Dzięki temu prace porządkowe przebiegły bardzo sprawnie do tego stopnia, że mogliśmy również zgrabić i zebrać liście spod kościoła.

5. 2 grudnia 2018 roku w kościele parafialnym o godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Msza św. ku czci patrona naszej Parafii i kościoła Świętego Mikołaja. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Prał. Krzysztof Sarzała. Po Mszy św. na posesji przy plebanii odbyło się coroczne "Spotkanie z Mikołajem" zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala, sołectwo i bibliotekę w Sętalu.

6. 6 styczna 2019 r. po Mszy św. w Sętalu odbył się w kościele koncert kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego „Cantemus” z Tuławek, w którym jest kila naszych parafianek. Oczywiście repertuar był świąteczny. Po koncercie kolędowanie przeniosło się do biblioteki wiejskie.

7. 1 lutego 2019 r. w ramach akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz Green Office Ecologic odbyła się zbiórka zużytego elektrosprzętu. Dochód ze zbiórki przeznaczony jest na wsparcie polskich misji na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Kamerunie.

8. W roku 2019 rekolekcje wielkopostne odbyły się 12 i 13 kwietnia, a prowadził je Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz Parafii Św. Józefa w Szkotowie.

9. 9 czerwca 2019 r. w naszym kościele odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii św. W tym roku po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa pod postacią Chleba dziesięcioro dzieci.

10. 20 czerwca 2019 r. po Mszy św. o godz. 10.00 w Sętalu wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ołtarze polowe przygotowywali mieszkańcy kolejno: Sętala, Kabikiejm, Nowych Włók i Dąbrówki Wielkiej. Przygotowaniem i dekorowaniem kościoła zajęli się parafianie z Rozgit.

11. Jak co roku, z okazji wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, z Sętala do Nowych Włók wyruszyła warmińska łosiera. W kaplicy w Nowych Włókach została przez Ks. Proboszcza odprawiona Msza św. odpustowa, wygłoszone kazanie, a także odbyła się procesja eucharystyczna dookoła kaplicy. Parafianie z Nowych Włók zaprosili uczestników uroczystości na poczęstunek do świetlicy wiejskiej.

12. 28 lipca 2019 r. z okazji XX Tygodnia Św. Krzysztofa po Mszach św. odbyło się poświęcenie pojazdów. W tym roku poza samochodami i rowerami pojawił się też mały ciągnik i quad. Ci, którzy mogli i mieli ochotę mogli wesprzeć akcję prowadzoną przez MIVA Polska dofinansowania misjonarzy w środki transportu.

13. 4 sierpnia 2019 roku Mszą św. o godz. 12.00 rozpoczęły się centralne uroczystości odpustowe Przemienienia Pańskiego. Mszy św. i procesji przewodniczył oraz wygłosił kazanie Ks. Prał. Andrzej Zieliński, proboszcz Parafii św. Wojciecha w Olsztynie. Po części religijnej rozpoczął się festyn pod hasłem „Sętalove historie”. Jak zawsze w programie festyny były liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, lokalne potrawy i napoje, loteria fantowa, zjeżdżalnia dla dzieci, licytacja rękodzieła, przedstawienie „Różowy autobus” oraz zabawa taneczna do północy. W tym roku dopisała pogoda, a prócz tego w organizację festynu włączyło się wyjątkowo dużo parafian.

14. 18 sierpnia 2019 r. w kaplicy filialnej w Kabikiejmach odbył się doroczny odpust ku czci św. Rocha. Uroczystościom przewodniczył Ks. Proboszcz. W tym roku mieszkańcy Kabikiejm wyszli z inicjatywą, aby Mszę św. odpustową przenieść z rannych godzin na 13.00, by móc po Mszy św. spotkać się na wspólnej agapie. Tak też się stało. Na uroczystości odpustowe przybyli przedstawiciele Rady Parafialnej i Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala, którzy wręczyli sołtysowi Kabikiejm pamiątkowe upominki.

15. W soboty: 21 września, 28 września, 5 października i 19 października2019 r. odbywał się tzw. czynem społecznym remont gospodarczego budynku parafialnego polegający na usuwaniu starych spoin spomiędzy cegieł i fugowaniu zaprawą murarską. Ze względu na precyzyjność prac trwają one bardzo mozlolnie, więc następny czyn społeczny zwołamy na wiosnę przyszłego roku. Zaangażowało się bardzo dużo osób: pani radna Iwona Bobrowicz oraz panowie: Jerzy Fortuna, Jan Gawłowski, Zbigniew Gawłowski, Stefan Gollan, Robert Okuniewicz, Damian Pszczółkowski, Beniamin Schmidt, Rł Schmidt, Władysław Szczerbuk iafa Edward Witkiewicz. Ponieważ prace trwał cały dzień, dlatego trzeba było pomyśleć o pożywnym obiedzie. Zaangażowały się w tę sprawę panie: Jadwiga Witkiewicz, Dorota Szczerbuk i Danuta Kryszałowicz.

16. 12 października 2019 r. odbył się Rajd z Janem Pawłem II. W tym roku dopisała nie tylko pogoda, ale także frekwencja, bowiem najmłodszych uczestników Rajdu było ponad sześćdziesięcioro. Po przybyciu do Sętala grup pielgrzymkowych odbyło się oficjalne powitanie uczestników w kościele parafialnym i krótka modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Następnie na placu przy plebanii było ognisko z kiełbaskami, napoje zimne i ciepłe oraz gofry. Dzieci wzięły udział w dwóch konkursach. pierwszy to konkurs plastyczny, a drugi wiedzowy. Obydwa ściśle związane z Dniem Papieskim.

17. 22 października 2019 r. w ramach remontu parafialnego budynku gospodarczego zostało wykonane stemplowanie od wewnątrz, mające usztywnić całą konstrukcję budynku.

18. W sobotę 26 października odbyło się doroczne sprzątanie cmentarza parafialnego. Wzięło w nim udział ok. 30 osób.

19. W uroczystość Wszystkich Świętych członkowie Rady Parafialnej i przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala przeprowadzili na cmentarzu parafialnym kwestę na jego roczne utrzymanie.

 .