W grudniu 2016 roku uformowała się schola parafialna w składzie:

P. Anna Rondomańska - śpiew, gitara,

P. Przemysław Banaszek - gitara,

P. Andrzej Pezda -  śpiew,

P. Mariola Duch - śpiew,

P. Barbara Pszczółkowska - śpiew.

Oczywiście to nie znaczy, że do scholi nie mogą dołączyć nowe członkinie i nowi członkowie. Serdecznie zapraszamy!

 .